PG 10 Kaaimuur Tijdok
Travaux hydrauliques

Kaaimuur Tijdok, Zeebrugge

Renovatie kaaimuur

In Zeebrugge zijn in en om de jachthaven werken gestart om de kustgemeente en het hinterland beter te beschermen tegen extreme stormvloeden. Een thuismatch voor Artes Depret ;-)

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de stad Brugge nemen maatregelen tegen mogelijk overstromingsgevaar bij stormweer in Zeebrugge. Zo wordt een stormkering in en rond de jachthaven gerealiseerd en zal het Tijdok, net zoals het Albertdok, heringericht worden. “Zo wordt het dorp én de haven van Zeebrugge veiliger en gevrijwaard van wateroverlast,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De Tijdelijke Handelsvennootschap Antea-West maakte een aangepast ontwerp op voor deze werkzaamheden.
Naast hogere stormmuren en diepere dokken is er ook ruimte voor bijkomende ontharding, meer spelelementen, een grotere focus op toegankelijkheid, het toevoegen van de extra groenvoorzieningen in combinatie met bestaande wegversmallingen en een verkeersveilige uitwerking van de Rederskaai en de Tijdokstraat.

Twee fasen
De kaaimuren en slibway ter hoogte van de Tijdokstraat en de Werfkaai krijgen een grondige renovatie. De bestaande steiger, kielbank, glooiingen en kaaimuren worden afgebroken, terwijl er nieuwe kaaimuren worden opgetrokken. Ook het baggerwerk wordt door ons uitgevoerd.
De werken vinden plaats tussen september 2023 en juni 2025. In het drukke toeristische seizoen wordt er niet gewerkt om hinder te voorkomen. Er wordt gestart aan de Rederskaai: de kaaimuur aan het Tijdok wordt verdiept en ook het Albertdok zal in deze periode heringericht worden. In fase twee wordt de zone Werfkaai, Tijdokstraat en Vismijnstraat aangepakt.


Maître de l'ouvrage

Maritieme Dienstverlening en Kust

Montant

6.368.380,09 EUR

Période

2023 - 2024

Site

Werfkaai 3A, 8380 Zeebrugge

Chantiers semblables

tous les chantiers
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !