Noah Halle 6 1
Gebouwen

SimsalaBIM? Wa’s da?

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

BIM is het virtueel bouwen van een project door middel van 3D software. Door deze innovatie kunnen bouwplannen en materialen zeer precies in kaart gebracht worden. Bovendien zorgt de BIM-technologie voor een efficiëntere samenwerking, waarbij alle betrokken partijen dezelfde digitale taal moeten spreken. Een grote, maar noodzakelijke uitdaging voor de bouwsector!


Waarom bouwen met BIM?

Time is money

Met BIM ben je beter voorbereid. Al voor de uitvoering van de bouwwerken krijg je een heel realistisch beeld van hoe de werken zullen uitgevoerd worden. Fouten of conflicten worden al vroeg in het proces opgespoord, waardoor deze sneller kunnen worden aangepakt dan wanneer men daar later op botst.

Bovendien wordt het productieproces van bepaalde elementen zoals prefab beton, kalkzandsteen en holle wanden versneld omdat de productiemodellen reeds zijn voorbereid. Het tekenwerk van de leverancier is op deze modellen gebaseerd, met als gevolg dat er bij controle minder afwijkingen gaan zijn en er dus sneller goedkeuringen kunnen volgen.

Bij eventuele wijzigingen (bv. architectuur) wordt ook de invloed op de andere disciplines (bv. stabiliteit en technieken) onmiddellijk duidelijk. Tijdens uitvoering zal men niet worden verrast met nieuwe conflicten ten gevolge van wijzigingen.

Snelle en efficiënte ondersteuning van de werf

Alle betrokkenen kunnen meteen de BIM-modellen consulteren wanneer ze iets moeten weten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Welke vloerafwerking is waar voorzien?
  • Hoe zijn bepaalde wanden opgebouwd?
  • Hoeveel m3 beton is er nodig voor de kelder?
  • Hoeveel stopcontacten zijn er per appartement?

Hogere kwaliteit

De 3D visualisatie geeft een duidelijker beeld weer van het resultaat dan de 2D plannen. Indien de uitvoering/planning het toelaat kan steeds een optimalisatie plaatsvinden. Bv. het beter uitlijnen van wanden, knooppunten/aansluitingen met trappen …

Betere communicatie

3D visualisatie maakt het communiceren tussen de verschillende partijen eenvoudiger. Dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, is ook zeker hier van toepassing.

Noah Halle nov2020 9

Waarom is BIM ideaal voor Noa’h?

Naast bovenstaande aspecten gelden voor dit project nog bijkomende voordelen, zoals een kleine werfzone en de klantenbegeleiding.

Werken met BIM laat ons toe een 4D planning op te maken, met het optimaal gebruik van de werfzone als gevolg. Bijvoorbeeld 'waar wordt wanneer welk element geleverd/gestockeerd/geplaatst'?

Virtueel bouwen is de toekomst, ook voor de klanten. Dankzij de 3D rendering krijgt de klant een realistisch beeld van het resultaat. Dit zorgt voor een duidelijke communicatie met de klant en helpt hen in het maken van bepaalde keuzes.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!