Noah Halle 6 1
Buildings

SimsalaBIM? Wa’s da?

BIM is het virtueel bouwen van een project door middel van software. Door deze innovatie kunnen bouwplannen en materialen zeer precies in kaart gebracht worden. Bovendien zorgt de BIM-technologie voor een efficiëntere samenwerking, waarbij alle betrokken partijen dezelfde digitale taal moeten spreken. Een grote, maar noodzakelijk uitdaging voor de bouwsector!

Waarom bouwen met BIM?

 • Time is money
 • Snelle en efficiënte ondersteuning van de werf

Met BIM ben je beter voorbereid. Al voor de uitvoering van de bouwwerken krijg je een heel realistisch beeld van hoe de werken zullen uitgevoerd worden. Fout of conflicten worden al vroeg in het proces opgespoord, waardoor deze makkelijker kunnen worden rechtgezet dan wanneer men daar later op botst.

Bovendien wordt het productieproces van bepaalde elementen zoals prefab beton, kalkzandsteen en holle wanden versneld omdat de productiemodellen reeds zijn voorbereid. De leverancier kan dus meteen van start gaan.

Bij eventuele wijzigingen (bv. architectuur) wordt ook de invloed op de andere disciplines (bv. stabiliteit en technieken) onmiddellijk duidelijk. Tijdens uitvoering zal men niet worden verrast met nieuwe conflicten ten gevolge van wijzigingen.

Alle betrokkenen kunnen meteen de BIM-plannen consulteren wanneer ze iets moeten weten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Welke vloerafwerking is waar voorzien?
 • Hoe zijn bepaalde wanden opgebouwd?
 • Hoeveel m3 beton is er nodig voor de kelder?
 • Hoeveel stopcontacten zijn er per appartement?
 • Hogere kwaliteit
 • Betere communicatie

De 3D-visualisatie geeft een duidelijker beeld weer van het resultaat dan de 2D-plannen. Indien de uitvoering/planning het toelaat kan steeds een optimalisatie plaatsvinden. Bv. het beter uitlijnen van wanden, knooppunten/aansluitingen met trappen …

3D visualisatie maakt het communiceren tussen de verschillende partijen eenvoudiger. Dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, is ook zeker hier van toepassing.

Waarom is BIM ideaal voor Noa’h?

Naast bovenstaande aspecten gelden voor dit project nog bijkomende voordelen, zoals:

 • Kleine werfzone
 • Klantenbegeleiding

  Virtueel bouwen is de toekomst. Dankzij de toepassing van BIM worden fouten veel vroeger opgespoord en rechtgezet, zonder grote financiële impact.

Werken met BIM laat ons toe een 4D-planning op te maken, met het optimaal gebruik van de werfzone als gevolg. Waar wordt wanneer welk element geleverd/gestockeerd/geplaatst?

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.