20230328 ARTES Martelaarsplein HR Celine De Caluwe Fotografie 101
Artes Group

We zijn goed bezig! #CO2-reductie #sustainablefuture

Het bouwproject op het Martelaarsplein in Brussel is een ambitieus project met een sterke focus op duurzaamheid. Bij Artes begrijpen we dat duurzaamheid een cruciale factor is in de bouwsector. Onze betrokkenheid bij dit project gaat verder dan alleen de fysieke constructie; het omvat ook actieve samenwerking met stakeholders, met een bijzondere nadruk op energiebesparing en CO2-reductie.

Het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van milieuvriendelijke bouwpraktijken is één van onze doelstellingen.

In de opgemaakte kwartaalnota van het Martelaarsplein kunnen we alvast aantonen dat door diverse maatregelen en inspanningen op werfniveau reeds de helft van onze uitstoot hebben kunnen reduceren.

20230328 ARTES Martelaarsplein HR Celine De Caluwe Fotografie 140 1

Samenwerking met het Facilitair Bedrijf

Een belangrijke pijler binnen ons CO2-Prestatieladder managementsysteem is het actief betrekken van stakeholders aangezien het behalen van onze doelstellingen en een CO2-reductie bewerkstelligen een gemeenschappelijke inspanning is.

Op 20 september hebben we een uitgebreid dialoog aangegaan met het Facilitair Bedrijf. Dit gesprek omvatte niet alleen ervaringsuitwisseling maar ook het bespreken van ideeën, het evalueren van mogelijke initiatieven en onderzoek van de benchmark mogelijkheden. De werkwijze van de inventarisatie, doelstellingen en communicatie werd besproken met het Facilitair Bedrijf alsook hun externe CO2-adviseur.

Om er aldus voor te zorgen dat duurzaamheid in de kern van ons project blijft, spelen hun inzichten een essentiële rol in het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie.

We geloven sterk in de kracht van samenwerking. Het Martelaarsplein in Brussel is niet alleen een mooi bouwproject maar ook een symbool van onze toewijding aan een groenere toekomst. Door nauw samen te werken met het Facilitair Bedrijf en externe experts kunnen we onze vooropgestelde doelstellingen realiseren.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!