Thumb 298 werf 878850
Waterwerken

Nieuw Zuid, Antwerpen

Verstevigen Scheldekaaien

298 werf 647248

Over een lengte van meer dan 7 kilometer werden de kaaien onder handen genomen. Dit alles kadert in een overkoepelend masterplan, het zogenaamd Sigmaplan. Het uitgangspunt van dit plan is Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. In het kader van deze realisatie zijn er 3 zaken van belang:

  • De kaaimuur wordt verstevigd.
  • De waterkering wordt verhoogd.
  • De openbare ruimte wordt op een kwalitatieve manier heringericht.

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal

Bedrag

€48.000.000

Uitvoering

2015-2020

Bouwplaats

Ledeganckkaai, Antwerpen

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!