Thumb 298 werf 878850
Waterworks

Nieuw Zuid Antwerpen

Verstevigen Scheldekaaien

298 werf 647248

Over een lengte van meer dan 7 kilometer werden de kaaien onder handen genomen. Dit alles kadert in een overkoepelend masterplan, het zogenaamd Sigmaplan. Het uitgangspunt van dit plan is Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. In het kader van deze realisatie zijn er 3 zaken van belang:

  • De kaaimuur wordt verstevigd.
  • De waterkering wordt verhoogd.
  • De openbare ruimte wordt op een kwalitatieve manier heringericht.

Client

Waterwegen en Zeekanaal

Amount

€48.000.000

Implementation

2015-2020

Construction site

Ledeganckkaai, Antwerpen

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.