Brug Ingelmunster nov2020 6
Civil Engineering

Dorpsbrug Ingelmunster

Bouw van een nieuwe brug

Voormalig Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Om het vervoer van goederen via de waterweg te promoten is het nodig om in Ingelmunster de Dorpsbrug te vernieuwen. De doorvaarthoogte vormt een knelpunt op het kanaal Roeselare-Leie. Door de bouw van een nieuwe brug wordt containervaart met drie lagen mogelijk en kan de binnenvaart een duurzaam alternatief betekenen voor het wegverkeer. De bouw van de nieuwe Dorpsbrug is een eerste stap in de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie.”

De huidige dorpsbrug is sterk verouderd en moest prioritair aangepakt worden, het is de laagste brug op het kanaal Roeselare – Leie en maakt ook deel uit van Seine Schelde Vlaanderen. Door de brug te verhogen zullen grotere container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang krijgen.
De nieuwe brug overspant de hele Mandelvalei, waarbij tussen de 2 rijstroken een opening is voorzien, die licht doorlaat, zodat ook de ruimte onder de brug volop kan worden benut. De lichte en open boogstructuur zorgt ervoor dat de groene oevers verder uitgebouwd kunnen worden tot een ecologisch, samenhangend landschap.

De nieuwe brug in het centrum van Ingelmunster is 286 meter lang. Deze brug wordt ondersteund door 2 landhoofden en 4 pijlers. Naast deze grote brug is ook nog een kleinere ontsluitingsbrug voorzien over de Mandel. Tijdens de werken zijn ook 2 tijdelijke voetgangers- en fietsbruggen voorzien zodat de verbinding tussen het centrum en station altijd verzekerd blijft.

De fundering bestaat uit grondverdringende schroefpalen met een lengte van 29 meter en diameter van 60 centimeter, hierop worden vervolgens de pijlers en landhoofden gebetonneerd. Aansluitend worden 2 stalen bogen gemonteerd, waarop het brugdek ter plaatse dient te worden gebetonneerd.Tijdens het betonneren van het brugdek zal de staalstructuur tot 80 cm zakken.

De toegangshellingen worden gerealiseerd door het maken van keermuren uit beton met een bekleding van bakstenen, dewelke hetzelfde uitzicht moeten hebben als het naastliggende kasteel.

De uitvoering wordt gerealiseerd door Artes Depret in samenwerking met Stadsbader en Victor Buyck Steel Construction. Hierbij worden alle beton- en funderingswerken gerealiseerd door Artes Depret, Stadsbader doet de riolering en wegenis en Victor Buyck levert de staalstructuur aan.

Client

De Vlaamse Waterweg

Amount

€17.351.000

Design

Ney & Partners en Bureau Bas Smets

Implementation

2017-2019

Construction site

Stationsstraat te Ingelmunster

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.