Kattendijksluis Antwerpen 1
Waterworks

Kattendijksluis, Antwerpen

Het project omvat de renovatie van de Kattendijksluis en infrastructuur (o.a. de sluisdeuren en hun aandrijfmechanisme), het stabiliseren van het benedenhoofd, het bouwen van een beweegbare brug over het benedenhoofd van de sluis en het aansluiten aan de bestaande wegenis. De Kattendijksluis aan de Rijnkaai is in 2011 opnieuw opengegaan als verbinding tussen de Schelde enerzijds en het Kattendijkdok anderzijds. De werken worden gerealiseerd door de Tijdelijke Handelsvennootschap THV Roegiers-Depret / NV Victor Buyck Steel Construction / NV Egemin

Client

Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeeschelde

Amount

€ 17.600.000

Implementation

2009 - 2011

Construction site

Sloepenstraat, 2030 Antwerpen, België

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.