Zwin Knokke 1
Civil Engineering

Natuurreservaat het Zwin

Uitbreiding natuurreservaat 't Zwin

Zwin Knokke 3

Het Zwin is ongetwijfeld het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust. Het is een waar paradijs voor allerlei vogels en het kent ook een unieke fauna en flora.
Het natuurgebied is een uitgestrekte zandvlakte die is ingesloten door een brede duinenrij en een dijk; via een getijdengeul staat het in verbinding met de Noordzee. Door deze geul stroomt er 2x per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Het zoutwater bereikt echter niet alle delen van het natuurgebied. Zo krijgen de hoger gelegen schorren enkel water bij springtij.

Bedreigd door verzanding

Voor het reservaat dreigt echter een groot verzandingsprobleem. Als er niet tijdig ingegrepen wordt , slibt de geul die het Zwin met de zee verbindt verder dicht en gaat het waardevolle natuurgebied verloren.

Om dit te voorkomen zijn er grootschalige werken voorzien en deze zijn toegewezen aan de THV Artes Depret-Aertssen. De huidige zwinvlakte zal uitgebreid worden met 120ha, waarvan 10ha op Nederlands grondgebied. Deze uitbreiding biedt diverse oplossingen: de verzanding wordt tegengegaan, er ontstaat bijkomende natuur en het overstromingsgevaar van het achterland wordt beperkt.

Client

Vlaamse overheid (MDK; ANB; VMM); Oostkustpolder; Provincie Zeeland

Amount

€12.700.000

Design

Studiebureau Technum-Tractebel

Implementation

2016-2019

Construction site

Kavel 1 straat, 8300 Knokke

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.