Visualisatie
Buildings

Nieuw Kortrijk

De wijk Nieuw Kortrijk omvat 310 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij.

De wijk Nieuw Kortrijk omvat 310 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Tijdens een 1e fase worden zo’n 105 wooneenheden gebouwd. De wijk zal bestaan uit een blauw-groen netwerk, dit wil zeggen dat het zowel een sociaal-maatschappelijke als een ecologische rol heeft.

Client

Wonen regio Kortrijk

Amount

€ 12.145.517

Design

Abscis - Sileghem

Implementation

2018 - 2020

Construction site

Acacialaan, Kortrijk

Our Domains: Buildings, Prefab

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.