Normaalschool Lier 2
Buildings

Normaalschool

Herontwikkeling van de Normaalschoolsite.

Het project

De opdracht die de stad gaf was om zoveel mogelijk van de historische gebouwen te bewaren en de site te herbestemmen tot een gemengd stedelijk project. Projectontwikkelaar CAAAP zal de Normaalschool de komende jaren herbestemmen met een mix aan functies van onder meer wonen, werken en buurtwinkels. De werken zijn eind januari 2019 gestart en zullen ongeveer 5 jaar duren.

Op de site komt ook een incubator die startende ondernemers kansen zal bieden zich te ontplooien. Daarnaast komen er appartementen in de bestaande schoolgebouwen, nieuwbouwappartementen, eengezinswoningen en als extraatje een cohousingproject in het voormalige klooster De Kluis.

Om bij de omvorming zoveel mogelijk troeven te benutten en het gebied nieuw leven in te blazen, zullen verschillende doorsteken naar omliggende straten zorgen voor een aangename en gemakkelijk doorwaadbare plek. Met speelgroen, aangepast straatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen creëren we zo een aantrekkelijke plek voor de buurt.

Voor de nieuwe bewoners wordt een private ondergrondse parking voor 200 wagens aangelegd. De inrit is voorzien via de Berlaarsestraat, de uitrit via het Kluizeplein.

Werken in drie fases

De eerste werken die op de site plaatsvinden zijn sloopwerken. Tussen eind januari en eind mei 2019 worden de gebouwen die niet behouden blijven binnen het nieuwe project gesloopt. Tegelijkertijd vindt het verplichte archeologisch onderzoek plaats.

Ten vroegste eind mei start dan de eerste fase van de herontwikkeling met de realisatie van de incubator voor jonge Lierse bedrijven. In de bestaande gebouwen komen 9 duplexappartementen en bijkomend een praktijkwoning. Deze werken zullen iets meer dan een jaar duren.

Aansluitend volgt het tweede deel van de renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Daarin komen nog een 20-tal woningen. Tijdens deze tweede fase worden ook een 40-tal nieuwbouwappartementen gebouwd op de site. Tot slot volgen in de laatste fase nog een 60-tal nieuwbouwappartementen en 8 rijhuizen.

Artes staat in voor de totaalaanneming (afbraak, ruwbouw, afwerking, technieken en de omgevingsaanleg).

Client

CAAAP

Amount

€ 26.000.000

Design

Meta architectuurbureau - BOB361 architects - Callebaut architecten

Implementation

2019 - 2024

Construction site

Kluizeplein 8, 2500 Lier

Our Domains: Buildings, Project development

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.