Bolders
Bâtiments

De Nieuwe Dokken, Tournesol & Bolders

Woontoren in Gent

Tournesel

De elegante woontoren Tournesol – zonnebloem in het Frans – maakt zijn naam helemaal waar want de zomer stopt er nooit. Een duurzaam project op de site van De Nieuwe Dokken.

Tournesol ligt zuidelijk op de site van De Nieuwe Dokken. De 61 wooneenheden met 1, 2 of 3 slaapkamers vormen samen een romantisch geheel met de historische skyline van Gent op de achtergrond. De appartementen hebben een terras met een opgaande pergolastructuur die een knappe beeldwaarde oplevert. Zo kan iedereen, los van de locatie of het type, maximaal genieten van een weids zicht over de stad, het water én het groen. Deze structuur landt op een groene luifel die een visuele barrière vormt tussen de ondergelegen publieke functies en het wonen rondom de groene centrale patio.

Duurzaamheid
Verschillende ingrepen dragen bij aan de duurzame filosofie van De Nieuwe Dokken: gebruik van een collectief warmtenet, zuiveren van afvalwater, hergebruik van keukenafval voor de collectieve moestuin en het installeren van voldoende elektrische laadpalen. Elke bewoner van De Nieuwe Dokken ondertekent het duurzaamheidscharter en wordt automatisch klant van de duurzaamheidscoöperatie DuCoop.

Maître de l'ouvrage

Schipperskaai Development

Montant

21.393.000 EUR

Site

Koopvaardijlaan, 9000 Gent

Chantiers semblables

tous les chantiers
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !