ICO Zeebrugge 3
Buildings

ICO

Realisatie nieuw gate-gebouw

Ten zuiden van het zuidelijk insteekdok, aan de Margaretha Van Oostenrijkstraat in de achterhaven van Zeebrugge, zal ICO (International Car Operators Benelux NV) een nieuw gate-gebouw optrekken. ICO is wereldwijd toonaangevend in de behandeling en opslag van roll-on/roll-of cargo. Er worden o.a. nieuwe wagens en constructiemateriaal geladen en gelost. Jaarlijks behandelen zij meer dan 2 miljoen wagens, verdeeld over de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Met de bouw van dit gate-gebouw kunnen zij hun activiteiten in de Zeebrugse haven verder uitbreiden en optimaliseren.”

Plannen

De primaire doelstelling van het nieuwe complex is een gate-gebouw voor de terminal met de nodige ruimte voor de administratieve afhandeling van de havenactiviteiten. De site zal dus als toegang tot het concessiegebied van ICO in de haven functioneren. Er werd gekozen voor één toegangsweg voor zowel vrachtwagens als personenwagens. Personenwagens moeten ten oosten van het gebouw parkeren, vrachtwagens kunnen langs de westelijke zijde van het gebouw de beveiligede zone van de terminal bereiken.

Uitvoering

Het gebouw meet 61,2m bij 15m, en is 21,9m hoog. Hierdoor zal het gebouw zeer markant aanwezig zijn in het landschap. Zowel vanop de A11 als vanuit het havengebied zal het gebouw zeer zichtbaar zijn. De architecturale verschijningsvorm van het volume is dan ook van groot belang. Er werd gekozen voor 2 balkvormige volumes die 90° gedraaid en asymmetrisch verschoven ten opzichte van elkaar staan. De gevel is opgebouwd uit een combinatie van open en gesloten structuren waarbij een gordijngevel gecombineerd wordt met verspreide vlakken beton. Op verschillende hoogtes wordt een horizontale geleding aangebracht.
Het gebouw zal een belangrijk herkenningspunt worden binnen het havengebied.

Client

ICO

Design

Buro II

Construction site

Margareta Van Oostenrijkstraat 1

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.