20230614 110818
Restoration

Monumentale Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk, Gent

Restauratie kerk in het klein Begijnhof

In het Klein Begijnhof in Gent is de OLV-Presentatiekerk dringend aan restauratie toe. Wij staan in voor de dak- en gevelwerken.

De gevel, de toren en het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Gentse Klein Begijnhof krijgen een opfrisbeurt. Die restauratie is hoognodig aangezien kleine brokstukjes van de gevels vallen en het dak op sommige plaatsen in slechte staat is.

De leien dakbedekking zal volledig vernieuwd worden. Nadat de leien verwijderd zijn, wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om de onderliggende dakstructuur na te kijken en te restaureren waar nodig. Ook de bakgoten (timmerwerk) worden aangepakt en de waterdichte bekleding wordt overal door koper vervangen.

Na reiniging van de gevels zullen waar nodig ook herstellingen plaatsvinden. Tot slot worden de natuurstenen lijsten en de barokke voorgevel hersteld. De reiniging door nevelstralen wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde onderaannemer, o.a. voor de restauratie van beeldhouwwerk in de voorgevel en de muurschildering op de zijgevel.

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.