Europaterminal 2
Waterworks

Europaterminal, Antwerpen

Verdieping van de kaaimuur van de Europa Terminal.

In het kader van hun duurzame groei vernieuwen Port of Antwerp en PSA Antwerp de Europa Terminal. Bedoeling is dat de containerterminal grotere schepen zal kunnen ontvangen en dat de havenruimte zo optimaal en duurzaam mogelijk gebruikt wordt. Een operationele krachttoer voor Artes Roegiers want de terminal blijf tijdens de werken in dienst!

Europaterminal 1

Om ervoor te zorgen dat de grootste containerschepen de Europa Terminal kunnen blijven aanlopen, plant Port of Antwerp in dialoog met de terminaluitbater PSA Antwerp een verdieping van de kaaimuur van de Europa Terminal. Hiervoor wordt de huidige kaaimuur volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe. Na uitvoering van de werken zal de containerterminal schepen met een grotere diepgang kunnen ontvangen. Om de operatonele impact te beperken, worden de werken in drie fasen uitgevoerd. Met deze verdieping bevestigen Port of Antwerp en PSA Antwerp hun ambitie om de bestaande ruimte in de haven zo optimaal en duurzaam mogelijk te benutten.

16 meter diepgang

De Europa Terminal werd in 1990 in gebruik genomen als eerste getijden-containerterminal in de haven van Antwerpen. De huidige diepgang van schepen die aan de kaaimuur kunnen aanmeren, is echter beperkt tot maximum 13,5 meter. Om ook containervaart met grotere diepgang te ontvangen wordt de diepte van de kaaimuur van de terminal in lijn gebracht met de maximale diepgang van circa 16 meter bij opvaart.

Werken in drie fasen

Om deze verdieping te kunnen realiseren, zijn omvangrijke maritieme werken noodzakelijk. De huidige kaaimuur met een lengte van bijna 1200 meter moet volledig afgebroken worden. Daarna zal een nieuwe kaaimuur worden gebouwd met een oriëntatie die de vaargeul ter hoogte van de Europa Terminal volgt. Containerbehandelaar PSA Antwerp staat in voor de volledige vernieuwing van de inrichting van de aansluitende voorkade met onder andere nieuwe bevloering en de grootste containerkranen. De kaaimuur zal uitgerust worden met alle no-regret infrastructuurmaatregelen om walstroom te kunnen implementeren, zodat schepen op een milieuvriendelijke en stille manier van elektriciteit kunnen worden voorzien. Een onderwaterdam zal voor bescherming van het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor zorgen.

Om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, zullen de ingrijpende werken in drie fasen worden uitgevoerd. Hierdoor kan een groot deel van de terminal steeds in dienst blijven terwijl een ander deel van de capaciteit afgeleid wordt naar de PSA Noordzee Terminal. Verwachting is dat de werken eind dit jaar van start kunnen gaan.

News

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.